Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

header_banner.jpg

What CAT has to offer your subject

CAT bursary for school and college groups

Welsh translations are coming soon.


The aim of our bursary is to enable schools to visit CAT for a residential or day visit and to help with any costs that otherwise would be difficult to fund. We usually award between £50-£300, but this could be more, if for example bringing a particularly large group. Please fill in this brief form for us to agree the amount. If you would like to discuss please phone 01654 705982 (residential) 01654 705983 (day visit ) or email Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

Yn CAT cynigiwn ymweliadau diwrnod a phreswyl gydag amrediad eang o weithgareddau ymarferol a damcaniaethol y gellir eu haddasu i gyd-fynd â’r cwricwlwm STEM.

Gyda dros dri deg mlynedd o brofiad yn darparu addysg i ddisgyblion o bob oed, mae CAT yn ategu’r holl bynciau STEM gyda phersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i newid hinsawdd, tlodi bydol, adnoddau cyfyngedig a cholledion bioamrywiaeth.

  • Cynllunio cynaliadwy
  • Ynni Adnewyddol
  • Biosffer Dyfi
  • Prydainddigarbon2030


Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bydd y prosiect hwn o fudd i ysgolion ar hyd a lled Cymru sydd eisiau ymestyn eu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg o fewn cyd-destun cynaliadwyedd amgylcheddol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich ymweliad cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu 01654 705 983. Cofiwch grybwyll eich diddordeb yn STEM wrth gysylltu.

Noder fod lleiafswm o ddwy noson ar gyfer ymweliadau preswyl.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Tîm Addysg CAT.
CymraegEnglish
Subscribe to our E-bulletin
footer_banner.jpg

This website uses cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk