Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

header_banner.jpg

What CAT has to offer your subject

Yn CAT cynigiwn ymweliadau diwrnod a phreswyl gydag amrediad eang o weithgareddau ymarferol a damcaniaethol y gellir eu haddasu i gyd-fynd â’r cwricwlwm STEM.

Gyda dros dri deg mlynedd o brofiad yn darparu addysg i ddisgyblion o bob oed, mae CAT yn ategu’r holl bynciau STEM gyda phersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i newid hinsawdd, tlodi bydol, adnoddau cyfyngedig a cholledion bioamrywiaeth.

  • Cynllunio cynaliadwy
  • Ynni Adnewyddol
  • Biosffer Dyfi
  • Prydainddigarbon2030


Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bydd y prosiect hwn o fudd i ysgolion ar hyd a lled Cymru sydd eisiau ymestyn eu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg o fewn cyd-destun cynaliadwyedd amgylcheddol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich ymweliad cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu 01654 705 983. Cofiwch grybwyll eich diddordeb yn STEM wrth gysylltu.

Noder fod lleiafswm o ddwy noson ar gyfer ymweliadau preswyl.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych.

Tîm Addysg CAT.
CymraegEnglish

Subscribe to our E-bulletin

STEM - study science, technology, engineering and maths (STEM) at CAT

footer_banner.jpg