Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

Hyfforddiant: Ysgolion a Cholegau

Diwrnodau ymweld CAT ar gyfer Ysgolion a Cholegau – 2011

Gall yr holl sesiynau a restrir drosglwyddo STEM i’ch grŵp ar y lefel a’r dyfnder yr ydych ei angen

 

Hyfforddiant

Gwybodaeth ychwanegol

Cost

Amser (munudau

Lefel

Uchafswm niferoedd

Sgwrs Agoriadol
(ddim ar gael ar benwythnosau a gwyliau ysgol)

Argymhellir hyn i bob grŵp oni bai eich bod yn archebu taith dywysedig

am ddim

10

pob un

 

 

50

Sesiwn Cwestiwn ac Ateb

Nawr eich bod wedi ymweld, beth fyddwch chi’n ei wneud nesaf?

£25

30

pob un

 

50

Taith Dywysedig o’r Ganolfan Arddangos

Ar gyfer CA 2

(oedrannau 7-11)

£50

75

CA 2

(oedrannau 7-11)

 

20

Taith Dywysedig o’r Ganolfan Arddangos

Ar gyfer CA 3, 4, 5

(oedrannau 11+)

£60

90

CA 3, 4, 5

(oedrannau 11-18)

 

20

Gweithdy Adeiladau Eco

(ystyriwch y lle ar fws os ydych yn mynd â modelau yn ôl)

Gweithdy ymarferol yn cynllunio a gwneud modelau o adeiladau i archwilio egwyddorion ynni isel

£75

90

CA 2,3

(oedrannau  7-14)

 

 

16

Sgwrs Adeiladau Eco

Cyflwyniad ar egwyddorion cynllunio adeiladau cynaliadwy

£35

 

45

CA 4, 5

(oedrannau  14-18)

 

50

Gweithdy Ynni Gwynt

(mae’n bosibl prynu modelau’r disgyblion)

Sgwrs agoriadol i’w ddilyn gyda disgyblion yn cynllunio a phrofi eu modelau o dyrbinau gwynt

£55

60

CA 2, 3, 4, 5

(oedrannau  7-18)

 

 

16

Gweithdy Solar

NEWYDD am 2011

Beth allwch chi ei wneud ag ynni solar? Eich cyfle i ddarganfod mwy yn y gweithdy rhyngweithiol hwn

£55

60

CA 2, 3

(oedrannau 7-14)

 

20

Sut allwn ni Wneud Gwahaniaeth?

Ffordd hwyliog o gael disgyblion i gymryd rhan a gwneud dewisiadau am sut i leihau eu hôl troed carbon

£35

40

pob un

 

 

40

 

 

Ysbwriel a Beth i wneud  yn ei gylch

Sut i leihau ein heffaith ecolegol drwy feddwl am beth ydyn ni’n ei brynu a’r hyn a wnawn ag ef.

£35

40

pob un

 

 

25

Helfa Gwlithen a Chwilen

Chwilota am fywyd gwyllt a darganfod ei bwysigrwydd i ni ac i’r amgylchedd

£30

30

CA 1,2 (oedrannau 5-11)

 

 

12

Bwyd Cynaliadwy

Ffeithiau bwyd diddorol! Darganfod sut mae bwyta’n iach hefyd yn lleihau eich ôl troed eco

Ar gyfer CA 3, 4 a 5

£30

30

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11-18)

 

 

25

Beth sydd yn Eich Pecyn Bwyd?

Ymchwiliwch ôl troed eco’r bwyd yn eich pecyn bwyd

Ar gyfer CA 1 a 2

£30

30`

CA 1,2 (oedrannau 5-11)

 

 

50

Cynaladwyedd Byd-eang: Beth yw hyn?

Meddyliwch yn Fyd-eang – Faint o blanedau ydyn ni wir eu hangen?

£30

30

uwch CA 2, 3, 4, 5 (oedrannau 10-18)

 

 

50

Newid Hinsawdd a Beth i wneud yn ei gylch

Yr wyddoniaeth a’r ffeithiau y tu cefn i’r hyn sy’n digwydd a beth mae pobl yn gwneud yn ei gylch

£35

45

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11-18)

 

 

50

Lle mae’r Effaith?

Y gweithgaredd  cyfarwydd ‘Wy Kinder’ yn esbonio effaith amgylcheddol y stwff a brynwn ar bobl ac ar y blaned

£55

60

CA 2, 3, 4, 5

(oedrannau 7-18)

 

 

 

25

Ynni: Cadwraeth a Ffynonellau Adnewyddol

Sut all Prydain gyfrannu at leihad ynni byd eang

£35

45

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11-18)

 

 

50

Dyfodol Di-Garbon

(Dewiswch un ai weithdy rhyngweithiol neu sgwrs)

 

Pa fath o le fydd Prydain Ddi-Garbon? Sut fyddwn ni’n cario ymlaen? Mae gennym ni syniadau ymarferol a realistig

£35

 

 

 

 

45

CA 4, 5 (oedrannau 14-18)

Sgwrs

50

 

G/thdy

30

 

Bioleg Gynaliadwy

Cynaladwyedd: compostio, tyfu organig, bioamrywiaeth, biodanwyddau - sut maen nhw’n cyfrannu?

£30

30

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11-18)

 

 

50

Mynd i’r Afael â Thyrbinau Gwynt

Gwaith ymarferol gyda thyrbinau gwynt

Ffoniwch am fwy o fanylion

£65

60

CA 4, 5 (oedrannau 14-18)

 

 

10

Mynd i’r Afael ag Ynni Solar

Gwaith ymarferol gyda chynhesu dŵr neu drydan solar

Ffoniwch am fwy o fanylion

£65

60

CA 4, 5 (oedrannau 14-18)

 

 

10

Cymru, Ewrop a’r Byd

Sgwrs ryngweithiol a thrafodaeth drwy bersbectif Cymreig ar economeg, gwleidyddiaeth, cymdeithas a’r amgylchedd

£55

60

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11-18)

 

 

30

 

Ysgolion Eco a Thu Hwnt

(Dewiswch un ai weithdy rhyngweithiol neu sgwrs)

NEWYDD am 2011

 

£45

45

CA 2, 3, 4, 5 (oedrannau 7-18)

Sgwrs

50

 

 

G/thdy

20

 

Defnydd Tir Di-Garbon

(Dewiswch un ai weithdy rhyngweithiol neu sgwrs)

NEWYDD am 2011

Sut all tir gynhyrchu’r holl fwyd rydyn ni ei angen yn ogystal â chnydau ynni, atafaelu carbon, ac amddiffyn bioamrywiaeth?

£50

45 –

60

CA 3, 4, 5 (oedrannau 11 -18)

Sgwrs

50

 

 

G/thdy

20

Gweithdy Compostio

NEWYDD am 2011


Compostio a Threuliad Anaerobig

NEWYDD am 2011

CA 2-3 – Gweithdy ymarferol i ddarganfod cyfrinachau’r bin compost

 

 

CA 4-5 – Fel uchod gyda chyfle i ddarganfod am dreuliad anaerobig – creu ynni o blanhigion neu wastraff bwyd

£45

 

 

 

 

 

£55

45

 

 

 

 

 

60

CA 2, 3 (oedrannau 7-13)

 

 

 

CA 4, 5 (oedrannau 14-18)

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hyforddiant/teithiau tywysedig i grwpiau choleg/prifysgol

Taith duwysedig arbennig @£90 (20 mwyaf) 2 awr (oriau)

Sgwrs cyflwniadol am ddim (50 mwyaf) 10 munudau (dim ond yn ystod y tymor)

Taith dywysedig @ £60 (20 mwyaf) 90 munudau

Darlith arbennig @ £60 (50 mwyaf) 1 awr

Arbenigaethau ar gael - systemau ynni adnewyddiol, adiliadau cynaliadwy, cynllunio gwyrdd, newid hinsawdd, pŵr gwynt, pŵr dŵr, pŵr solar, effeithiau cynhyrchu trydan, garddio organig, systemau carthion, corsloedd, lleihau eich effaith ecolegol, dyfodolion carbon sero.

Sesiwn cwestiyn ac ateb @ £50 (50 mwyaf) 1 awr - defnyddiol ar y gorffen - cyble gofyn cwestiwnau a thrafod.

CymraegEnglish
Subscribe to our E-bulletin
footer_banner.jpg

This website uses cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk