Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

Day Visits

Italian school visitYn CAT cynigiwn ymweliadau diwrnod a phreswyl gydag amrediad eang o weithgareddau ymarferol a damcaniaethol y gellir eu haddasu i gyd-fynd â’r cwricwlwm STEM.

Gyda dros dri deg mlynedd o brofiad yn darparu addysg i ddisgyblion o bob oed, mae CAT yn ategu’r holl bynciau STEM gyda phersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i newid hinsawdd, tlodi bydol, adnoddau cyfyngedig a cholledion bioamrywiaeth.

  • Cynllunio cynaliadwy
  • Ynni Adnewyddol
  • Biosffer Dyfi
  • Prydainddigarbon2030


Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bydd y prosiect hwn o fudd i ysgolion ar hyd a lled Cymru sydd eisiau ymestyn eu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg o fewn cyd-destun cynaliadwyedd amgylcheddol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich ymweliad cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu 01654 705 983. Cofiwch grybwyll eich diddordeb yn STEM wrth gysylltu.

Pa fath o grŵp ydych chi?

Ysgol a Choleg - O feithrinfeydd i Gyfnod Allweddol 5 ac Addysg Bellach, cynigiwn sesiynau hyfforddi, gweithdai, teithiau tywysedig ac ymweliadau preswyl y gellir eu haddasu i’ch anghenion pwnc penodol chi. Mae ein holl hyfforddiant yn seiliedig ar gyflawni ADC (a DFE yng Nghymru) Addysg Datblygiad Cynaliadwy (a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru) yn y cwricwlwm cenedlaethol. Pynciau craidd ar gyfer ymweliad â CAT yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Daearyddiaeth a Bagloriaeth Cymru, yn ogystal â hyfforddiant llwyddiannus iawn ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd eraill.

Prifysgol – Darlithoedd arbenigol a theithiau ar gyfer lefelau is ac ôl-raddedig yn cynnwys: Systemau ynni adnewyddol, Adeiladu cynaliadwy, Cynllunio gwyrdd, Newid hinsawdd, Ynni gwynt,  Ynni dŵr, Ynni solar, Effeithiau cynhyrchu trydan, Tyfu organig, Systemau carffosiaeth, Corsleoedd, Lleihau eich effaith ecolegol, Dyfodol Di-garbon

Rhywbeth fyddai o ddiddordeb arbennig efallai yw’r sesiynau prydainddigarbon2030 sy’n edrych ar senario ynni’r DU yn ei gyfanrwydd, a gweithio o bersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i ddatblygu senario ynni cynaliadwy ar gyfer Prydain ddi-garbon yn 2030.

Grŵp Ieuenctid
– Cynigiwn weithgareddau ymarferol a damcaniaethol, teithiau tywysedig, llety preswyl ar gyfer teithiau hirach i archwilio’r ardal leol, a chyfle i brofi ynni adnewyddol a byw cynaliadwy yn ei gyd-destun.

Oedolyn – Rydym yn croesawu grwpiau o oedolion o bob cefndir. Cysylltwch â ni i drafod beth y gallwn gynnig i’ch grŵp chi.


Want to visit CAT but your budget needs a boost?

We are excited to be able to offer two different bursaries for visiting schools or colleges.

The CAT Bursary

The North Wales Bursary

CAT Education movie

 

Thinking of bringing a group to CAT?

Then watch our short video about CAT education.

Click here to watch the video in Windows Movie player format.

Or Click here to watch the movie in Quicktime format.

 

CymraegEnglish

Subscribe to our E-bulletin
footer_banner.jpg