Centre for Alternative Technology

CAT Education - schools and groups

Day Visits

Italian school visitYn CAT cynigiwn ymweliadau diwrnod a phreswyl gydag amrediad eang o weithgareddau ymarferol a damcaniaethol y gellir eu haddasu i gyd-fynd â’r cwricwlwm STEM.

Gyda dros dri deg mlynedd o brofiad yn darparu addysg i ddisgyblion o bob oed, mae CAT yn ategu’r holl bynciau STEM gyda phersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i newid hinsawdd, tlodi bydol, adnoddau cyfyngedig a cholledion bioamrywiaeth.

  • Cynllunio cynaliadwy
  • Ynni Adnewyddol
  • Biosffer Dyfi
  • Prydainddigarbon2030


Wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru drwy’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bydd y prosiect hwn o fudd i ysgolion ar hyd a lled Cymru sydd eisiau ymestyn eu dealltwriaeth o Wyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg o fewn cyd-destun cynaliadwyedd amgylcheddol.

Am fwy o wybodaeth ac i archebu eich ymweliad cysylltwch ag Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld. neu 01654 705 983. Cofiwch grybwyll eich diddordeb yn STEM wrth gysylltu.

Pa fath o grŵp ydych chi?

Ysgol a Choleg - O feithrinfeydd i Gyfnod Allweddol 5 ac Addysg Bellach, cynigiwn sesiynau hyfforddi, gweithdai, teithiau tywysedig ac ymweliadau preswyl y gellir eu haddasu i’ch anghenion pwnc penodol chi. Mae ein holl hyfforddiant yn seiliedig ar gyflawni ADC (a DFE yng Nghymru) Addysg Datblygiad Cynaliadwy (a Dinasyddiaeth Fyd-eang yng Nghymru) yn y cwricwlwm cenedlaethol. Pynciau craidd ar gyfer ymweliad â CAT yw Gwyddoniaeth, Technoleg, Daearyddiaeth a Bagloriaeth Cymru, yn ogystal â hyfforddiant llwyddiannus iawn ar gyfer amrywiaeth eang o feysydd eraill.

Prifysgol – Darlithoedd arbenigol a theithiau ar gyfer lefelau is ac ôl-raddedig yn cynnwys: Systemau ynni adnewyddol, Adeiladu cynaliadwy, Cynllunio gwyrdd, Newid hinsawdd, Ynni gwynt,  Ynni dŵr, Ynni solar, Effeithiau cynhyrchu trydan, Tyfu organig, Systemau carffosiaeth, Corsleoedd, Lleihau eich effaith ecolegol, Dyfodol Di-garbon

Rhywbeth fyddai o ddiddordeb arbennig efallai yw’r sesiynau prydainddigarbon2030 sy’n edrych ar senario ynni’r DU yn ei gyfanrwydd, a gweithio o bersbectif sy’n canolbwyntio ar atebion i ddatblygu senario ynni cynaliadwy ar gyfer Prydain ddi-garbon yn 2030.

Grŵp Ieuenctid
– Cynigiwn weithgareddau ymarferol a damcaniaethol, teithiau tywysedig, llety preswyl ar gyfer teithiau hirach i archwilio’r ardal leol, a chyfle i brofi ynni adnewyddol a byw cynaliadwy yn ei gyd-destun.

Oedolyn – Rydym yn croesawu grwpiau o oedolion o bob cefndir. Cysylltwch â ni i drafod beth y gallwn gynnig i’ch grŵp chi.


Want to visit CAT but your budget needs a boost?

We are excited to be able to offer two different bursaries for visiting schools or colleges.

The CAT Bursary

The North Wales Bursary

CymraegEnglish
Subscribe to our E-bulletin
footer_banner.jpg

This website uses cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk